ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Fundacja Podlaskie Centrum Radiowe zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na:

 

Kadrę zarządzającą projektem pod nazwą
„Oszczędzaj ciepło. I Ty możesz zostać eko-domownikiem”
realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Termin zgłoszeń upływa 31.10.2019 o godz. 10.00

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
(
Zapytanie ofertowe nr 01/2019)


Produkcję wydawnictw drukowanych i multimedialnych
w ramach projektu pod nazwą „Oszczędzaj ciepło. I Ty możesz zostać eko-domownikiem”
realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Termin zgłoszeń upływa 7.11.2019 o godz. 10.00

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
(
Zapytanie ofertowe nr 02/2019)


Produkcja słuchowiska
w ramach projektu pod nazwą „Oszczędzaj ciepło. I Ty możesz zostać eko-domownikiem”
realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Termin zgłoszeń upływa 12.11.2019 o godz. 10.00

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
(
Zapytanie ofertowe nr 03/2019)


Kampania promocyjna
w ramach projektu pod nazwą „Oszczędzaj ciepło. I Ty możesz zostać eko-domownikiem”
realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Termin zgłoszeń upływa 12.11.2019 o godz. 10.00

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
(
Zapytanie ofertowe nr 04/2019)


Wysyłka i dystrybucja audiobooka i książeczki
w ramach projektu pod nazwą „Oszczędzaj ciepło. I Ty możesz zostać eko-domownikiem”
realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Termin zgłoszeń upływa 19.11.2019 o godz. 10.00

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
(
Zapytanie ofertowe nr 05/2019)