Z danych NIK wynika, że ponad 30% byłych wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych wchodzi w konflikt z prawem już niedługo po opuszczeniu ośrodka, przy czym po 5 latach od jego opuszczenia i samodzielnego życia niekorzystna sytuacja pogłębia się i aż 60% wychowanków MOW wchodzi na drogę przestępczą.

Fundacja Podlaskie Centrum Radiowe i „Amicus Media” przy współpracy
z Fundacją „Sławek” realizują projekt „Uwolnieni 2019”, będący kontynuacją ubiegłorocznego projektu pod tą samą nazwą. Jego założeniem jest dotarcie do  osadzonych
w Zakładach Karnych, wychowanków MOW-ów i uczniów szkół średnich, zlokalizowanych na terenach o podwyższonym zagrożeniu przestępczością.

Celem projektu „Uwolnieni 2019” jest przeciwdziałanie zachowaniom przestępczym, profilaktyka uzależnień i promocja zdrowego stylu życia.

Jego realizacja prowadzona jest na kilku płaszczyznach. Przeprowadzone i nagrane zostały wywiady z byłymi przestępcami, ich bliskimi oraz ekspertami z zakresu resocjalizacji. Następnie stworzono dokument o młodzieży skonfliktowanej z prawem. Film był emitowany w 30 placówkach podczas spotkań edukacyjnych z udziałem bohaterów tego dokumentu. Kolejnym elementem spotkań była dyskusja, podczas której poruszano zagadnienia takie jak zapobieganie agresji i przestępczości czy uzależnienia.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej: uwolnieni.edu.pl, profilu na Instgramie: uwolnieni_2019 oraz Facebooku: Uwolnieni 2019.

 

ZAPRASZAMY NA

UWOLNIENI 2019

 

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.