7 lutego 2012 roku w Siedlcach Fundacja współorganizowała panel dyskusyjny dotyczący problemu narkomanii w środowisku szkolnym. W roli panelistów wystąpili m.in.: doktor Jerzy Kamiński - dyrektor Ośrodka Leczenia Uzależnień w Łukowie oraz prof. Mariusz Jędrzejko z Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. Działanie zrealizowane ...