7 lutego 2012 roku w Siedlcach Fundacja współorganizowała panel dyskusyjny dotyczący problemu narkomanii w środowisku szkolnym.

W roli panelistów wystąpili m.in.: doktor Jerzy Kamiński – dyrektor Ośrodka Leczenia Uzależnień w Łukowie oraz prof. Mariusz Jędrzejko z Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Działanie zrealizowane wspólnie z Ośrodkiem Leczenia Uzależnień w Łukowie i Mazowieckim. Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Zobacz:

Panel dyskusyjny o narkotykach

Debata poświęcona problemowi narkotyków

Posłuchaj audycji