Problem sięgania po alkohol przez nieletnich oraz profilaktyka antyalkoholowa w tym zakresie, były tematem debaty zorganizowanej przez Fundację.

W dyskusji wzięli udział Maria Jakimiuk – psycholog, Anna Grytczuk – pedagog szkolny z Gimnazjum nr 2 w Białej Podlaskiej, Maria Posiadała z SPZOZ w Łukowie, była wieloletnia Pełnomocnik Burmistrza Łukowa ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Marek Żurawski – Radny Miejski, Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie.

Działanie zrealizowane wspólnie z Miejską Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie.

Posłuchaj audycji