Czas na kolejną odsłonę projektu „Podlaskie muzykowanie 2019” w ramach programu EtnoPolska 2019. Tym razem zachęcamy, abyście nieco bliżej poznali osoby, które brały udział w projekcie… W ramach projektu Etno Polska powstały wywiady z członkami zespołów śpiewaczych. Ekipa, będąca na planie zdjęciowym miała okazję poznać wykonawców. Efektem rozmów są teksty w sekcji „ETNO TEMATY” na stronie http://www.ludowanuta.pl Podlaskie muzykowanie 2019 – EtnoPolska2019 ludowanuta.pl Jeden z nich – „Etno Polska, czyli kto?” pokazuje przekrój wiekowy członków zespołów, a także przedstawia ich profesje, pasje, czyli to, czym zajmują się poza śpiewaniem w zespołach. A jak się okazuje, bardzo wiele z tych osób posiada bardzo rozwinięte talenty, nie tylko muzyczne… Projekt EtnoPolska 2019 jest odpowiedzią na potrzebę społeczności lokalnych, dla których ważne jest dziedzictwo kulturowe Podlasia. Stanowi ono wartość niematerialną, która przekazywana jest przez osoby starsze młodszemu pokoleniu i określa kulturę danego miejsca. Celem projektu jest aktywizacja społeczności lokalnych poprzez muzykę ludową i popularyzacja kultury ludowej, która tworzona jest przez lokalne wspólnoty. Poza tym zadaniem projektu jest integracja międzypokoleniowa społeczności, a także grup etnicznych przez wspólne uczestnictwo w projekcie. Jednym z jego założeń jest przybliżenie twórczości lokalnej, wzmocnienie ciągłości pokoleniowej, a także zarejestrowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego zespołów śpiewaczych. Dla artystów – uczestników projektu jest on okazją do wyrównania szans dostępu do nowoczesnego obiegu kultury, a dla ich odbiorców szansą do wzbogacenia oferty adresowanej do nich o wartościowe zasoby.