5 marca 2011 w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach odbyło się sympozjum pt.: „In vitro i co dalej”.

Prelegenci: J.E. Ks. Biskup Zbigniew Kiernikowski, Ordynariusz Diecezji Siedleckiej, Wojciech Kudelski, Prezydent Miasta Siedlce, dr n. med. Adam Marcheluk – Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach, lek. Med. Józef Fąk – Szpital Powiatowy w Mińsku Mazowieckim, prof. dr hab. n. med. Tadeusz Mazurczak – Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, mgr Maria Jakimiuk Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich, ks. prof. dr hab. Marian Machinek – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, dr n. med. Jerzy Umiastowski, prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan – Szpital Ginekologiczno – Położniczy im. Świętej Rodziny w Warszawie, dr Maciej Barczentewicz – Macierzyństwo i Życie – Poradnia Specjalistyczna.
Sympozjum współorganizowały: Kuria Diecezjalna Siedlecka, Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach, Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach.


ZOBACZ:

SIEDLCE: Sympozjum „In vitro i co dalej”