3f0059e8ceda7a968ba09b662282135c7 stycznia 2014 roku w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej w Opolu Nowym k/Siedlec pod przewodnictwem Biskupa Pomocniczego diecezji siedleckiej Piotra Sawczuka odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe samorządowców, przedsiębiorców i przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie. Spotkanie współorganizowała Fundacja Podlaskie Centrum Radiowe.

Zobacz więcej…