bcbbec84307012457c8435e2cd0dfd8f 30 stycznia 2014 roku w auli Katolickim Liceum Ogólnokształcącym imienia Świętej Rodziny w Siedlcach zgromadzili się członkowie Bractwa Świętego Judy Tadeusza, słuchacze Radia Podlasie oraz wszyscy zainteresowani. Treść pierwszego spotkania stanowił wykład ks. Wojciecha Hackiewicza nawiązujący do tematyki ogólnopolskiego programu duszpasterskiego na rok 2014 pt: „Wiara w Jezusa Syna Bożego jako duchowy fundament kulturowej tożsamości Europy”. Fundacja Podlaskie Centrum Radiowe była współorganizatorem tego spotkania.

Zobacz więcej…