Fundacja Podlaskie Centrum Radiowe dofinansowuje Niedzielny Program Radiowy Katolickiego Radia Podlasie. Projekt ten będzie realizowany w terminie od 01.01-30.11.2015 r.

Katolickie Radio Podlasie to największa rozgłośnia w środkowej części wschodniej Polski. Istnieje od lipca 1992 roku – jest nie tylko największym, ale także najczęściej wybieranym przez odbiorców medium lokalnym.

Codziennie, ze studia centralnego w Siedlcach, emituje całodobowy program informacyjno – muzyczny, w którym mówi przede wszystkim o sprawach,dotyczących mieszkańców regionu. Oprócz suchych informacji przygotowuje także relacje dźwiękowe, reportaże i inne coraz rzadziej spotykane na antenach stacji lokalnych – formy przekazu radiowego. Rozgłośnia ma charakter katolicki, jednak większość uwagi poświęca sprawom regionalnym, stając się regionalnym centrum informacyjnym, opartym na sieci dziennikarzy mieszkających w różnych jego częściach.
W misji programu zawierają się działania wychowawcze, oświatowe i społeczne zgodne z Katolicką Nauką Społeczną, czego dowodem są liczne audycje i wywiady związane z tą tematyką. Emitowane audycje posiadają walory wychowawcze, edukacyjne, promują pozytywne wartości i wzory zachowań, a także zapewniają dobrze rozumianą rozrywkę mieszczącą się w założeniach i targecie Katolickiego Radia Podlasie. W programie wspiera również wszelkie formy aktywnego włączania się w życie kościoła i środowiska lokalnego. Zadaniem radia jest również zaspakajanie potrzeb kulturalnych słuchaczy oraz wspieranie kultury regionalnej i wiedzy historycznej.

W celu realizacji powyższych założeń, program Katolickiego Radia Podlasie zostałspecjalnie sformatowany. Cele edukacyjne i wychowawcze oraz ewangelizacyjne zawierają się szczególnie w niedzielnym programie.

Poranne pasmo familijne „Z Tobą świat jest jaśniejszy” emitowane w godzinach 7.00-11.00 jest stworzone z myślą o rodzinach i oprócz aspektów edukacyjnych i wychowawczych zawiera w sobie walory kulturalno-historyczne. Szczególny nacisk kładzie na to audycja „Radiowe Niedziele” mówiąca o konkretnych parafiach i miejscowościach regionu, a przygotowywana przez dyrekcję Archiwum Państwowego w Siedlcach.

„Katolik w świecie – instrukcja obsługi” to audycja nadawana również w tym paśmie, która ma przede wszystkim cel ewangelizacyjny i pomaga człowiekowi wierzącemu odnaleźć się we współczesności. Niedzielny program Katolickiego Radia Podlasie wypełniają także audycje muzyczne o charakterze kulturalnym, pomagające słuchaczowi w odbiorze świata dzięki zapraszanym gościom. Do grona takich audycji należy „Radiowa kawiarenka”, zawierająca w sobie oprócz dobrej muzyki również wywiady z jej twórcami. Emitowana jest w godzinach 16.00-18.00.

W kręgu audycji edukacyjnych i wychowawczych znajduje się również audycja wieczorna przygotowana specjalnie na dobranoc dla dzieci: „Bajeczki z niebieskiej książeczki” emitowana w godzinach 19.3020.00. Celem audycji jest uspokojenie emocji po dniu pełnym dziecięcych wrażeń. Radiowe bajki mają także ogromne walory edukacyjne, ponieważ pokazują odpowiednie postawy moralne, pomagają dziecku porządkować emocje i rozwijają wyobraźnię. Audycja pomaga też w wychowaniu religijnym dzieci, zachęcając na zakończenie dnia do wspólnej, rodzinnej modlitwy.

O rozwój edukacyjno-sportowy słuchaczy Katolickie Radia Podlasie dba emitując o godzinie 21.35 niedzielną audycję „Radio Sport”, w której informuje o aktualnych wydarzeniach sportowych, podsumowuje wyniki sportowych rozgrywek, rozmawia ze sportowcami z różnych dziedzin sportu i grup wiekowych oraz promuje pozytywne postawy zarówno sportowców jak i ich trenerów. Audycja ma również za zadanie zachęcić słuchaczy do włączenia się w zdrowy i aktywny tryb życia.

Aspekt kulturalny i edukacyjny spełnia również godzinna, niedzielna audycja „Serce jak obłok”, której można wysłuchać o 22.00. Jest to audycja poświęcona poezji i jej twórcom. Nie brakuje w niej również walorów edukacyjnych dzięki poruszanej problematyce z dziedziny współczesnej kultury widzianej przez pryzmat czasopism literackich czy wydawnictw książkowych i muzycznych.