10 lipca na dywanie  „Grzbietami do dołu” przed księgarnią Kubuś rozsiadły się dzieci z Radzynia Podlaskiego. Podczas działań animacyjnych przejrzały zawartość półek z książkami dla dzieci i młodzieży, rozsmakowały się w lekturze wybranych w drodze negocjacji rówieśniczej książek, włączyły się w konkursy i zabawy. W ramach spotkania, księgarz włączył się w analizę potencjału księgarni i podzielił się ciekawymi i cennymi spostrzeżeniami na temat prowadzenia małej księgarni z koordynatorem projektu.

Działanie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury