O projekcie

„Uwolnieni” to projekt mający na celu przeciwdziałanie powrotom do przestępczości oraz prewencję przed wchodzeniem w konflikty z prawem. Realizując go odwiedziliśmy wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, ale także zakłady karne i szkoły średnie.   Bohaterowie „Uwolnionych”, to ludzie, którzy wyrwali się z kręgu nienawiści i przemocy, których wcześniejsze, „poprzednie” życia pełne były gniewu, problemów, uzależnień. Przeżywali tragedie i poniżenia. Byli uwikłani w ciemne interesy, wyłudzali pieniądze, stosowali przemoc, z zabiciem człowieka włącznie. To ludzie prawdziwi. Ścigani listami gończymi, niektórzy z nich wielokrotnie aresztowani i skazywani wyrokami sądów na pobyt w więzieniu. Teraz są wolni. Przeżyli przebudzenie i odbudowę. Nawrócenie. Mają rodziny, pracują, są szczęśliwi. Starają się pomagać innym – wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują, tak jak oni sami kiedyś. Uwolnieni. WIĘCEJ