W piątek 29 listopada w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach odbyła się debata pt. „Konsument na rynku usług finansowych”. Celem debaty była dyskusja nad problemami świadomości i bezpieczeństwa klientów instytucji rynku finansowego.
Na pytania dotyczące instytucji finansowych odpowiadali specjaliści z dziedziny finansów: prof. zw. dr hab. Jan K. Solarz – wykładowca  Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, Beata Żak – wiceprezes Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim i dr Janusz Szewczak – główny ekonomista SKOK. Słuchaczami debaty byli studenci, dlatego przybrała ona charakter edukacyjny. Przedmiotem debaty był rynek instytucji parabankowych, bezpieczeństwo rynku finansowego i zasady poruszania się po rynku finansowym, czyli wszystko to co, może czekać młodych ludzi w kontaktach z instytucjami finansowymi. -,,Kryzys spowodował utratę zaufania do sektora bankowego. To, co wyczyniały banki przez ostatnie lata w skali światowej i europejskiej przyczyniło się do utraty tego zaufania. Żadna struktura mafijna na świecie nie powstydziłaby się tego typu działań: pranie pieniędzy karteli narkotykowych, finansowanie handlu bronią, fałszowanie bilansów i statystyk, czy wciskanie klientom niekorzystnych ofert kredytowych, tzw. kredyty na puls w Stanach Zjednoczonych”.

Debacie przewodniczyli Grzegorz Skwarek – Dyrektor Strategiczny Katolickiego Radia Podlasie i dr Beata Domańska-Szaruga, Katedry Nauk Ekonomicznych UPH.

Organizatorami debaty byli: fundacja Podlaskie Centrum Radiowe, Katolickie Radio Podlasie oraz Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

zobacz więcej