Fundacja była współorganizatorem wydarzenia pod nazwą: „Wielkopostny Wieczór Skupienia w Siedlcach”. Spotkanie odbyło się 27 lutego 2015 roku w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego diecezji Siedleckiej w Opolu Nowym. Organizatorzy to Katolickie Radio Podlasie, Bractwo św. Judy Tadeusza i Fundacja Podlaskie Centrum Radiowe. Na spotkanie, przybyli przyjaciele fundacji i słuchacze diecezjalnej rozgłośni.