Wsparcie konkursu pod nazwą O Wawrzyn – Najlepszy Strażak Ochotnik i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z subregionu siedlecko – ostrołęckiego”. Pomysłodawcami i głównymi organizatorami konkursu byli Jarosław Kalinowski, poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Krzysztof Borkowski, poseł na Sejm. Fundacja Podlaskie Centrum Radiowe udzieliła wsparcia medialnego temu wydarzeniu. Konkurs trwał od maja do września 2015 roku.

ZOBACZ:

Konkurs: O WAWRZYN dla Strażaków Ochotników i Jednostek OSP

Wawrzyny 2015 /ZDJĘCIA/