• Luty
  1. Zorganizowanie i przeprowadzenie zabaw i konkursów z nagrodami podczas Spotkania Karnawałowego Koła Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie
  • Marzec
  1. Zorganizowanie wiosennego spotkania prezesów Koła Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie
  • Maj
  1. Włączenie się w działania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki” z projektem własnym Fundacji (uzależnione od pozyskania środków w konkursie ofert)
  2. Zorganizowanie kącika czytelniczego dla dzieci podczas Spotkania Rodzin w Parczewie
  • Czerwiec
  1. Włączenie się w realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” z projektem własnym Fundacji (uzależnione od pozyskania wsparcia w konkursie ofert)
  • Wrzesień
  1. Włączenie  się w organizację Festynu w Górznie, podczas którego zostanie rozstrzygnięty konkurs na najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich.

Plany te mogą ulec zmianom w zależności od okoliczności niezależnych od Fundacji.