30 września 2018 r. Fundacja Podlaskie Centrum Radiowe współfinansowała przedsięwzięcie społeczno-kulturalne Katolickiego Radia Podlasie i Wójta Gminy Górzno – Galę Finałową Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Wschodniego Mazowsza 2018.  Podczas wydarzenia zaprezentowało się 10 najlepszych kół, ogłoszono wyniki trwającego od czerwca 2018 r. turnieju, wręczono nagrody oraz zorganizowano strefę prozdrowotną ze ścieżką do chodzenia z kijkami, busem-laboratorium do badania słuchu, punktami informacyjnymi o hospicjum, a także punkt informacyjno-promocyjny o tradycyjnej, regionalnej żywności wysokiej jakości. Złotą statuetkę i tytuł „Złotego Koła Gospodyń Wiejskich Wschodniego Mazowsza 2018” zdobył Zespól Pieśni i Tańca Ziemi Łosickiej, srebrną statuetkę wraz z tytułem „Srebrnego Koła Gospodyń Wiejskich Wschodniego Mazowsza 2018″otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich w Kębłowie, brązowa statuetkę i tytuł „Brązowego Koła Gospodyń Wiejskich Wschodniego Mazowsza 2018” wywalczyło Stowarzyszenie „Górznianeczki”. Wydarzenie zakończyło się koncertem Zenka Martyniuka.

Patronami Turnieju KGW Wschodniego Mazowsza 2018 są Maria Koc, Wicemarszałek Senatu RP i Zbigniew Kuźmiuk, Poseł do Parlamentu Europejskiego. Patronat honorowy nad Turniejem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski.

 

Partner:Jastrzębska Spółka Węglowa, Grupa Arche

Patronem medialnym wydarzenia był Tygodnik Poradnik Rolniczy